Thực hiện Văn bản số 659-CV/HU này 21/9/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc đôn đốc tham gia giải thưởng sáng tác quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021-2025.